Go to content

Total 438 data sets.

4th Finnish Bird Atlas 2022–2025, observations from FinBIF Notebook

4th Finnish Bird Atlas, observations from FinBIF Notebook

Kansalaishavainnot, Paikkatietoaineistot Lajit Viimeisin päivitys: 18.06.2024

Agaricales Fennoscandiae orientalis

Agaricales Fennoscandiae orientalis

Kokoelma Lajit Viimeisin päivitys: 19.06.2024

Ahvenen mallinnetut poikastuotantoalueet Suomen rannikolla / VELMU

Kartassa on kuvattu ahvenen pienpoikasten (4–20 mm, ka 8,3 mm) esiintymisaluetta Suomen rannikolla. Alueet on mallinnettu Gaussisella prosessimallilla vuosina 2007–2014 kerättyjen kalanpoikashavaintojen ja paikkatietomuodossa olevien ennustemuuttujien perusteella. Aineiston spatiaalinen resoluutio ...

Maastohavainnot, Paikkatietoaineistot Itämeri ja rannikko, Lajit Viimeisin päivitys: 15.04.2024

Algae collection of Iisalmi Natural History Museum

Algae collection of Iisalmi Natural History Museum

Kokoelma Kasvillisuus, Lajit Viimeisin päivitys: 14.11.2022

Algae Fennoskandiae Orientalis

Algae Fennoskandiae Orientalis

Kokoelma Lajit Viimeisin päivitys: 15.09.2023

Amphibia and reptilia – complete lists

Checklist of Finnish Amphibia and Reptilia, including aggregate taxa and invasive species. The list includes all Amphibia (frogs, toads, newts) and Reptilia (lizards, snakes) that are somewhat reliably recorded in ...

Maastohavainnot Lajit Viimeisin päivitys: 18.06.2024

Ankeriaan saalis- ja kasvutietoja

Kalantutkimuksessa ja ankeriastutkimuksessa kertyneet ankeriaan saalistiedot Evon kalantutkimusaseman koevesistä vuodesta 1896 alkaen 17 eri järvestä. Sekä vuodesta 1977 lähtien muiden sisävesien 42 järvestä ja vuodesta 2006 merialueelta 20 eri kohteesta. ...

Maastohavainnot, Paikkatietoaineistot Itämeri ja rannikko, Lajit, Sisävedet, Vesistöt Viimeisin päivitys: 04.05.2023

Aphyllophorales Fennoscandiae orientalis

Aphyllophorales Fennoscandiae orientalis

Kokoelma Lajit Viimeisin päivitys: 19.06.2024

Armas Järvelä’s Lepidoptera Collection

Lepidoptera Collection contains about 21 000 specimen, collected mainly by Armas Järvelä from 1960’s to 1980’s.

Kokoelma Lajit Viimeisin päivitys: 19.06.2024

Arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuudesta (PUROHELMI-hanke)

Aineisto kuvaa PUROHELMI-hankkeessa tuotettuja paikkatietopohjaisia mallinnusarvioita pienten virtavesien habitaatin ja pohjaeläinlajiston luonnontilan muuttuneisuudesta. Purohabitaatin luonnontilan muuttuneisuusarvioinnin perustana on Metsähallituksen puroinventointimenetelmä (Hyvönen ym. 2005). Menetelmässä puro kuljetaan alavirrasta ylävirtaan ja siitä ...

Mallit, Paikkatietoaineistot Luontotyypit, Sisävedet Viimeisin päivitys: 03.11.2021

More information on the data search

For more information about the data search, you can visit the “About the data search” page. Here, you’ll find details about the principles, functionalities, and coverage of the dataset search.

Adding datasets to the Finnish Nature Information Hub’s data search

We are continuously improving the coverage of our data search. Does your organization have datasets that we could add to the data search? Would you like to suggest a data source that is currently missing? Get in touch with us!